Datum gewijzigd: 22-10-2021

Deel deze pagina


Platform hybride werken


De COVID-19 pandemie heeft organisaties in de sector waterschappen in een transitiefase gezet naar meer hybride werkvormen. Deze transitie vraagt om een heldere visie over het hybride werken die ook antwoord geeft op de diverse hieraan verbonden HR-vraagstukken: Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers fysiek en mentaal fit structureel thuiswerken? Hoe houd je medewerkers betrokken bij de organisatie? Hoe organiseren we de onderlinge (digitale) communicatie? Hoe geef je als manager leiding op afstand? Welke (nieuwe) functies geven we aan kantoorgebouwen? Hoe organiseren we leren en ontwikkelen?

Platform hybride werken
Met het Platform hybride werken biedt het A&O-fonds Waterschappen in 2021 organisaties in de sector een platform aan waarbinnen zij met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen rond het opstellen van een visie hybride werken. Anderzijds ondersteunen wij met het platform organisaties met verschillende activiteiten bij het antwoord geven op bovenstaande specifieke HR-vraagstukken. Wil je ook 'lid' worden van het platform en hiermee ook periodiek op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Mail dan je contactgegevens naar info@aenowaterschappen.nl

WhatsApp-groep Hybride werken
Voor het platform is er een appgroep, waar leden onderling informatie kunnen uitwisselen en elkaar vragen kunnen stellen. Wil je ook opgenomen worden in deze appgroep? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl met vermelding van je telefoonnummer.

Delen van documenten
Heb je een mooi visiedocument of plan van aanpak rond hybride werken, of een ander document dat relevant kan zijn voor andere organisaties in de sector? En je hebt er geen bezwaar tegen als dit gedeeld wordt met alle leden van het Platform Hybride werken? Mail deze dan naar info@aenowaterschappen.nl en wij verspreiden deze onder de leden van het Platform.

Bijeenkomst 'Visie op hybride werken'  dinsdag 11 mei
Het A&O-fonds waterschappen organiseerde samen met bureau Ditox op dinsdag 11 mei een eerste interactieve online bijeenkomst over het ontwikkelen van een integrale strategische visie op hybride werken. Download hier de presentatie van de bijeenkomst en hier het verslag.

Bijeenkomsten najaar 2021 hybride werken
In vervolg op de eerdere bijeenkomsten rond hybride werken, organiseert het A&O-fonds Waterschappen in het najaar nog een tweetal online vervolgbijeenkomsten rond het thema hybride werken. In de bijeenkomsten staat het delen van (eerste) ervaringen met hybride werken vanuit organisaties centraal.

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman