Datum gewijzigd: 07-12-2021

Deel deze pagina


Gezond en veilig werken academie


De diverse arbeidsomstandigheden waaraan medewerkers worden blootgesteld in de sector, brengen diverse risico's met zich mee voor de veiligheid van medewerkers. Dit kan resulteren in ongevallen en mogelijk (langdurig) verzuim. Aandacht voor veiligheid vergt dan ook continue aandacht.

In 2019 is het A&O-fonds Waterschappen gestart met het project 'Gezond en veilig werken academie'. Doel van het project is om het thema veiligheid weer steviger op de kaart te zetten binnen de sector waterschappen. Het project richt zich enerzijds op het verhogen van de kwaliteit van het veiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie en het professionaliseren van de betrokken professionals. Anderzijds focust het project zich op het (ver)sterken van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en management. Hiervoor worden gevarieerde activiteiten ingezet.

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman