Datum gewijzigd: 16-11-2021

Deel deze pagina


Tree voor tree de Safety Culture Ladder (SCL) op (bijeenkomst 2)

15 maart 2022 13:00-15:30 uur
Online


Wat is jullie aanpak om begin 2024 op trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) te staan? Welke stappen heeft jullie organisatie in de sector waterschappen al gezet om houding en gedrag op de bouwplaats structureel te verhogen? Voel je ook de urgentie maar mis je concrete handvatten om aan de slag te gaan of wil je sparren met collega’s vanuit de sector? Neem dan deel aan de twee online bijeenkomsten hierover:
 

  • Bijeenkomst 1: Proces en beoordelingssystematiek van de SCL | dinsdag 1 februari 2022 van 13.00 -15.30 uur. >> info en aanmelden 
  • Bijeenkomst 2: SCL en cultuur, houding en gedrag | dinsdag 15 maart 2022 13.00 -15.30 uur. >> Aanmelden onder aan deze pagina


Voor wie?
De bijeenkomsten zijn interessant voor afdelingshoofden/teamleiders, programmamanagers/projectmanagers en veiligheidskundigen die de SCL binnen hun organisatie willen gaan gebruiken met als doel houding en gedrag op de bouwplaats structureel te verhogen. Onderliggende visie hierbij is:

Alle waterschappen gaan bewust om met veiligheid in hun projecten en maken dit onderdeel van de voorbereiding, de aanbesteding en de uitvoering van hun projecten/werken.

Waarom deze bijeenkomsten?
In 2019 hebben organisaties in de sector waterschappen, de adviseurs en de bouwers van Nederland aangegeven om samen de veiligheid op de bouwplaatsen van de waterschappen structureel te verhogen. Dit initiatief is afkomstig vanuit het platform van Samenwerkende Waterschaps Werkers (SWW). De ambitie is om begin 2024 ketenbreed minimaal op trede 3 van de Safety Culture Ladder te staan.

De sector heeft behoefte aan een informatiebijeenkomst om meer inzicht te krijgen in:

  1. Het proces/methodiek van de SCL in relatie tot houding en gedrag.
  2. Welke organisaties in de sector zijn actief met de SCL en wat kunnen wij hiervan leren?
  3. Kennisuitwisseling en praktijkervaring delen.


Het A&O-fonds Waterschappen organiseert twee online bijeenkomsten waarin inzicht wordt gegeven in het proces en de toepassingsmogelijkheden van de SCL in relatie tot houding en gedrag. Tijdens beide bijeenkomsten wordt ruim de mogelijkheid geboden om praktijkervaringen met elkaar te delen onder begeleiding van senior adviseur Erik Krops van KWA Bedrijfsadviseurs.

Bijeenkomst 2: SCL en cultuur, houding en gedrag | dinsdag 15 maart 2022 13.00 -15.30 uur.
Tijdens de tweede online bijeenkomst op disndag 15 maart wordt ingegaan op de mogelijkheden om het onderwerp cultuur, houding en gedrag tussen de oren te krijgen, wat essentieel is voor veilig handelen en werken. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op de rol van leidinggevende en welke voorbeeld(rol) deze persoon heeft bij een veiligheidscultuur. Ook worden praktijkervaringen gedeeld vanuit organisaties in de sector waterschappen.

Aan het einde van deze bijeenkomst ben je in staat om:

  • Houding en gedrag objectief te kunnen waarnemen.
  • De tips om het gesprek aan te gaan met medewerkers tijdens een observatieronde, te gebruiken.


Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst 2 op 15 maart 2022 kan door het invullen van het onderstaande formulier.

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman