Datum gewijzigd: 14-4-2021

Deel deze pagina


Platform inclusiviteit (online)

20 april 2021 10:00-12:00 uur
Online

 
Al enkele jaren coördineert het A&O-fonds Waterschappen het Platform inclusiviteit in de sector waterschappen. Dit platform is bestemd voor professionals bij waterschapsorganisaties op het gebied van inclusiviteit, in het bijzonder de Wet banenafspraak. Doel van het platform is kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering. 

De eerstvolgende bijeenkomst van het platform vindt online plaats op dinsdag 20 april van 10.00 - 12.00 uur.

In deze bijeenkomst staan er twee onderwerpen op de agenda:

1. Monitor Banenafspraak 2020 sector waterschappen
Kort presenteren we de resultaten van de Monitor Banenafspraak 2020 sector waterschappen.

2. Lancering van sectorprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen
Vorig jaar is door het A&O-fonds Waterschappen een verkenning uitgevoerd of het programma Onbeperkte Denkers een geschikte aanpak is voor het verder stimuleren van de Wet banenafspraak binnen onze sector. Dit programma wordt al 2 jaar met succes ingezet bij de Rijksoverheid. Op basis van de uitkomsten is besloten om in 2021 het sectorprogramma Onbeperkte Denkers te gaan starten binnen de sector waterschappen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van het A&O-fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Doel van het programma is organisaties stimuleren en faciliteren om te komen tot een inclusieve arbeidsorganisatie met betrekking tot mensen met een beperking. 

Centraal in deze bijeenkomst staat de lancering van het sectorprogramma Onbeperkte Denkers.  Het programma biedt naast een sectoraanpak ook maatwerkondersteuning aan de 35 lidorganisaties bij het realiseren van de Banenafspraak. In de bijeenkomst vertellen we je alles over het programma en op welke wijze je hieraan als organisatie kan deelnemen. Daarnaast komen ook de vier sectorambassadeurs aan het woord die het programma ook de komende tijd sectoraal binnen de verschillende sectorale gremia op de agenda zullen zetten.  


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman